Құқықтану

0201000 - «Құқықтану»

Жалпы сипаттама

Мамандықтың атауы  Қазақстан Республикасының техникалық кәсіптік  білім  беру мамандықтарының жіктегішіне сәйкес келеді.

Нормативтік оқу мерзімі:

- негізгі жалпы білім базасы негізінде - 2 жыл 10 ай;

- орта жалпы базасы негізінде - 1 жыл 10 ай;

 

Түлектің біліктілігі – кеңесші - заңгер

 

«Құқықтану» мамандығы бойынша заңгердің кәсіптік қызмет обьектілері-сот жүйесі, сот атқарушыларының  департаменттері, нотариалды кеңселер, салық органдарының жүйесі, әділет басқармалары, прокуратура  және ішкі істер  органдары, жергілікті  атқарушы билік органдары  және өзге де мемлекеттік  басқару органдары, сондай-ақ  кәсіпорындар, ұйымдар, мекемелер мен қоғамдық бірлестіктер.

«Құқықтану» мамандығының түлектері мынадай кәсіптік қызмет түрлерін орындай алады:

- құқықтық-кеңес беру жұмысы;

- ұйымдық-басқару жұмысы;

- сот жүйесінде білікті құқықтық қызмет көрсету,

- мемлекеттік қызмет саласындағы құқықтық қызмет;

- шаруашылық-құқықтық жұмыс.