01140100 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

4S01140101- «Бастауыш білім беру мұғалімі»

Жалпы сипаттама

Мамандықтың атауы Қазақстан Республикасының техникалық кәсіптік  білім  беру мамандықтарының жіктегішіне сәйкес келеді.

 

Нормативтік оқу мерзімі:

- негізгі жалпы білім базасы негізінде - 3 жыл 10 ай;

- орта жалпы базасы негізінде - 2 жыл 10 ай;

 

                               

                         4S01140102-  «Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі»

 

«Бастауыш білім беру» мамандығы бойынша орта мектептерде бастауыш сыныптары, әр-түрлі бастауыш сынып оқушыларының дайындық курстары мен үйірмелері.