Есеп және аудит

0518000 - Есеп және аудит

Жалпы сипаттама

Мамандықтың атауы Қазақстан Республикасының техникалық кәсіптік білім беру мамандықтарының жіктегішіне сәйкес келеді.

 

Нормативтік оқу мерзімі:

Жалпы негізгі білім базасы негізінде -  2жыл 10 ай;

Жалпы орта білім базасы негізінде - 1 жыл 10 ай;

 

Түлектің біліктілігі - «Экономист - бухгалтер»

 

Мүлік, жеке капитал, міндетемелер, кірістер, шығыстар, өндірістік, операциялық,коммерциялық, қаржылық және инвестициялық қызметтердің қаржы нәтижелері, бугхалтерлік, стаистикалық және салық есебі; экономикалық және қаржы - шаруашылық қызметті бақылау түлектің кәсіптік обьектілері болып табылады.

 

«Есеп және аудит» мамандығы бойынша бітірушілер келесі кәсіптік қызмет түрлерін орындайды:

- Есептік-аналитикалық

- Қаржылық-бақылау