10120100 - Шаштараз өнері

3W10120101- Шаштараз стилисті

Жалпы сипаттама

Мамандықтың атауы Қазақстан Республикасының техникалық кәсіптік білім беру мамандықтарының жіктегішіне сәйкес келеді.

 

Нормативтік оқу мерзімі:

Жалпы негізгі білім базасы негізінде -  2жыл 10 ай;

Жалпы орта білім базасы негізінде - 1 жыл 10 ай;

 

Түлектің біліктілігі -