06120100 - Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)

photo1645432570 (1).jpeg

3W06120101 - Компьютерлік ақпараттық қамтамасыз ету операторы

Жалпы сипаттама

Мамандықтың атауы Қазақстан Республикасының техникалық кәсіптік білім беру мамандықтарының жіктегішіне сәйкес келеді.

Түлектің біліктілігі - Компьютерлік ақпараттық қамтамасыз ету операторы

  Операциялық және ақпараттарды жобалау, операциялық және ақпараттық жүйелерді пайдалану, жүйелер мен желілерді басқару, ақпараттық жүйелереді қостау, жүйелерді тестілеу, бағдарламалық-апаратты қорғанумен қамтамасыз ету. Аппаратты-бағдарламалық кешендер компоненттері мен сәйкес адам –машиналы интерфейстер сәулетін жобалау, есептеу техникасы әдістері, ақпарат пен басқарудағ

 

 

ы компьютерлік өңдеу жүйесін жүзеге асыру үшін бағдарламалық әдістерін қолдану, компьютерлік өңдеу жүйесін жүйелі, аспаптық қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату және жөндеу қызмет көрсету.

 «Есептеу техникасы және ақпараттық желілер» мамандығы бойынша бітірушілер келесі кәсіптік қызмет түрлерін орындайды:

  • Әр түрлі салаларда (телекоммуникация, ғылым мен білім, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, қызмет көрсету саласы, әкімшілік басқару, экономика,бизнес, әр түрлі технологияларды басқару)

  • Жобалар және құрылымдық ұйымдар, өнеркәсіптік  кәсіпорын, басқару және банктік құрылымдарда инженер-бағдарлама жасаушы, инженерлік-жүйелік техника, web-әзірлеуші, аналитик.

  • IT-технологиялар саласында жобалардың жетекшісі қызметтерінде бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану мен қолдануды дайындау бойынша компаниялар мен бөлімдерде жұмыс жасай алады.

 

photo1645432480.jpeg
photo1645432611.jpeg
photo1645432600 (1).jpeg
IMG_9346.jpeg
IMG_5897.JPG
photo1645432585.jpeg
IMG_5951.JPG
IMG_9356.jpeg